Wat is een Ghanta? Vayra.nl. Overzicht. Ankhen & Shop. Boeken. Behandelingen. Workshops. Lezingen. Bestellen. Contact.
Educatieve CD’s
In de periode 1959 t/m 2002 zijn meer dan 2500 lezingen vanuit de astrale- en kosmische wereld doorgegeven via de trancemediums Gerard Tetteroo en Lex Persoon.
Een deel er van betreffen onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, als ook de gezondheid van onze ziel. Deze lezingen dragen de Malvaleer uit.
Deze educatieve lezingen, in de regel variërend van 1 tot 1½ uur, zijn gedigitaliseerd, technisch bewerkt en op CD’s gezet. Per Audio-Cd zijn 8 tot 10 lezingen bijeen gebracht. Ze zijn zo mogelijk naar onderwerp gegroepeerd.
Malva Registratie
De Educatieve Cd's (Ecd's) worden uitgebracht door Malva Registratie en zijn vooral bestemd voor de deelnemers aan de schriftelijke cursussen van Vayra. Zij dienen als basis- en verdiepingsmateriaal bij het praktiseren/uitbouwen van hun opleiding/cursus. Het is voorts aanvullend educatief materiaal op het naslagwerk ‘Van Harte Mens’, geschreven door Hedwig Poiesz. Maar uiteraard zijn de Ecd's eveneens uitstekend geschikt voor hen, die zich specifiek in één of meerdere onderwerpen willen verdiepen.
Nummering van de lezingen
Toevoegingen aan de (nummers van de lezingen (cq cassettebandnummers) kunnen zijn:
M - Betekent, dat deze lezing van een Moederband is opgenomen. Dit betekent niet automatisch de allerbeste kwaliteit, die staat op de zogenaamde Matrix band (zie Nieuwsbrief 3 van Malva Registratie). Wel is het de beste kwaliteit die is gevonden.
Q - Staat voor de ‘Qualiteit’, die matig tot slecht is. De opnamen zijn van derden en waren reeds gedigitaliseerd. Ze waren om onduidelijke redenen niet meer bewerkbaar. Ze zijn dus rechtstreeks en onverkort overgenomen. De reden dat ze toch zijn opgenomen ligt in hun uitzonderlijke inhoudelijke, dan wel historische karakter.

De ECD's hebben een geprint label verpakt in een Slimcase. De prijs is € 10,00 per stuk. Deze zijn verkrijgbaar bij Malva Registratie: www.malva-registratie.nl
Overzicht van de Educatieve CD's
Educatieve CD. Klik, voor vergrootte afbeelding. Energie. lik, voor vergrootte afbeelding. Egyptische Wijsbegeerte. Klik, voor vergrootte afbeelding.
Chakra's voor Beginners          (12:12:47)
C 01 t/m C 04 Chakra cursus 1, 1 t/m 4  
C 05 t/m C 09 Chakra cursus 2, 1 t/m 5  

Chakra's voor Gevorderden          (12:40:07)
Uw chakra's en de kosmische kleurenschijf  
Chakra's voor gevorderden, 1 t/m 5  
Chakra's voor gevorderden, vragen groep 1  
Chakra's voor gevorderden, vragen groep 2  
Extra vragen Chakracursus voor gevorderden  

Malvatherapeut - Basis          (14:13:51)
Oude occulte geneeswijzen (aparte avond)  
Geestelijke voertuigen (enigste exemplaar, uniek! onbewerkt)  
Ziekten uit de Kosmos, karmische ziekten, 1 + 2  
Oude occulte geneeswijzen 1 t/m 3 (ochtend - middag - avond)  
Afrondingscursus Malvatherapeut, 1 t/m 3  

Malvatherapeut - Vervolg          (12:38:30)
Waarom ver-assing?  
Geestelijk leraarschap, 1 + 2  
Kundalini energie, 1 + 2  
De positiviteit van uw regressie ervaringen, 1 + 2  
Ziel, geest en bewustzijn (samen met 1203 een themadag)  
Vleugels naar de toekomst (samen met 1202 een themadag)  
De functie van seksualiteit tussen ziel en lichaam (uniek exemplaar)  

Astraal lichaam          (12:56:56)
Astraal- of etherlichaam (enigste exemplaar, uniek! onbewerkt)  
Astraal- of etherlichaam, 1 t/m 4  
Astraal- of etherlichaam, 5  
Astrale reizen door uw etherlichamen, 1 t/m 4  

Aura          (11:07:39)
Het ervaren van het mentaal-, astraal lichaam en de ziel  
Wat gebeurt er in uw aura?  
Aura's lezen, 1 t/m 3  
Wat is een aura? 1 + 2  
Een gat in mijn aura  
Het zien (behandelen) van aura's  

De Zonnevlecht          (12:20:23)
Terug naar uzelf, 1 + 2  
(Werken met de) Zonnevlecht, 1 t/m 4  
De kracht der gedachte(kracht(en))  
De kracht van het basischakra  
De kracht (werking) van het miltchakra  
De werking van de zonnevlecht  

Massage          (10:19:11)
Oude occulte massagetechnieken  
Een kosmische massage, 1 + 2  
Body- en ether massage, 1 t/m 4  
Heilige massageolie, 1 + 2  

Kleuren          (12:31:59)
Werken met kleuren, 1 + 2  
Werken met kleuren, 1 + 3  
Werken met kleuren 4 + vragen (is identiek aan Malva 021)  
Astrale kleuren, 1 t/m 3  
Creatief met kleur  
Werken met kleuren  

Magnetiseren          (12:37:24)  
Werken met magnetisme  
Magnetisme en het menselijk denken  
Genezing door aanraking, 1 + 2  
Magnetiseren, 1 t/m 3 (Basisinformatie, Astraal of etherlichaam (praktijk)
Facetten van ziek zijn (genezen))  
Voortgezette opl. Magnetisme & Tibetaanse geneeswijze 1 t/m 3  
Harmonie tussen ziel en lichaam + Malva Meditatie  

Egyptische wijsbegeerte          (11:37:38)
Egyptische wijsbegeerte, 1 t/m 8  
De Ankh  

Ankh          (12:25:23)
De Ankh en Gezah IV, 1 + 2  
Werken met de Ankh, 1 t/m 5  
De Ankh en Gezah IV en vragen  
De zieletrilling van de Ankh, 1 + 2  

Kosmische kleurenschijven          (12:03:07)
Pluto en kanker, 1 + 2  
De kosmische schijf  
De Ankh, de kosmische schijf en uw ziel, 1 + 2  
Het zwarte gat en de kosmische schijf, 1 + 2  
De versmelting tussen 4 planeten, 1 + 2  

Behandelen          (12:32:02)
Genezen met de kracht van water  
Geestelijke genezers en hun patiënten 1  
Geestelijke genezers en hun patiënten 2  
Een spirituele behandeling, 1 + 2  
De linker- en de rechterhand van de Geest, 1 t/m 4  

Karma          (13:57:30)
Ons onderbewustzijn  
Paranormale ontwikkelingsoefeningen, 1 + 2  
De geestelijke waarde van het stoffelijk lichaam, 1 + 2  
Zeven lijnen van Karma (en de 7 lijnen in het menselijk lichaam)  
Ziekte en karma  
De lijn tussen de mens en de invulling van zijn karma  
Eénwording tussen ziel en lichaam  
Ziek zijn/beter worden  

Positief denken          (12:36:37)
Gedachten zijn krachten  
Agressiviteit als positiviteit, 1 + 2  
Agressiviteit als positiviteit, (persoonlijke) vragen  
De kracht van positief denken, 1 t/m 6  

Bewustzijn          (12:49:38)
Geestelijk genezen 1  
Geestelijk genezen 2  
Geestelijk bewustzijn toepassen op aarde  
Geestelijk genezen 3  
Gaat heen en vermenigvuldig uw bewustzijn  
CHet overdragen van bewustzijn, 1 t/m 5  

Zielkunde          (12:27:11)
Zeg wat u denkt (Het verschil tussen voelen en denken)  
Astrale psychologie, 1 + 2  
Zielkunde college 1, 1 t/m 6  

Psychiatrie          (11:36:58)
Angsten en fobieën  
Geestesziekte, 1 + 2  
Zij die stemmen horen, 1 + 2  
Psychiatrie in de praktijk, 1 t/m 4  

Psychologie          (11:54:01)
Spirituele Psychologie, 1 t/m 8  

Gevoel          (10:59:59)
Gevoel: het overhevelen van gevoel, 1 t/m 8  

Ziekte          (10:57:43)
Eerdere levens en uw huidige ziektes 1 + 2  
Waarom ben ik ziek 1 + 2  
Kosmische straling en uw darmen 1 + 2  
Kosmische straling en uw huid 1 + 2  

Uzelf, uw ziel          (12:43:51)
Heilige handen 1 + 2  
Het stoffelijk en geestelijk evenwicht 1 + 2  
De geestelijke waarde van het stoffelijk leven 1 + 2  
De uitingsvormen van de ziel 1 + 2  
Dit is mijn lichaam en dit is mijn ziel 1 + 2  

Energie          (10:59:18)
(Gedachtekracht), energieën (gevoelens) en emoties  
Spanning en ontspanning in uw aura (de menselijke geest)  
Werken met energieën  
Energieën  
Elektriciteit in uw aura 1 + 2  
Werken met kosmische energieën 1 + 2  

Adem          (11:43:55)
Hoeveel invloed kan de geleidegeest uitoefenen op de mens  
Adem is leven  
Contact met uw geleidegeest  
Actief ademen, incl. oefeningen  
Meditatief ademen, incl. oefeningen  
De stem  
Kosmische ademhaling 1 + 2, inclusief oefeningen  
Visualisaties: a. Bewustwording van uzelf, kies uw kleur  

Chakra's Algemeen          (11:12:01)
(De werking van) Chakra's, 1 + 2  
Chakra's lezen, 1 + 2  
Chakra's astraal bekeken, 1 t/m 4  

Kruiden          (13:06:00)
Zieleleven van een plant  
Gezond eten + Gezond eten, de vragen  
Kruidentuinen in de astrale wereld  
Geneesmiddelen en de invloed er van op het menselijk lichaam + vragen  
Genezen met kruiden: Heermoes en Kamille + vragen  
St. Johanneskruid (Genezen met kruiden)  
Malvakruid en het Malvaklooster  
Arnica of Valkruid
Meidoorn of Crataegus + vragen  

Edelstenen          (12:28:41)
Mystieke kracht van de Amethyst + vragen  
Geestelijk bewustzijn van de Robijn + vragen  
Uw keelchakra en de blauwe Saffier  
Ziel van de Diamant  
Uw hartchakra en de groene Smaragd  
Kosmisch Kristal (Bergkristal)  
Mystieke kracht van de (roze) Toermalijn  
Geheimen en krachten van de Lapis Lazuli + vragen
Verborgen krachten der edelstenen + vragen)

Sexualiteit          (::)
De functie van seksualiteit tussen ziel en lichaam
Seksualiteit, een visie vanuit de astrale wereld
Seksualiteit en anders zijn
Seksualiteit en geestelijk bewustzijn
Seksualiteit en geestelijke eenwording (broeder Atlas)
Seksualiteit en geestelijke eenwording (Aardwietta), 1 t/m 4
Seksualiteit en geestelijke eenwording (Aardwietta), restband na nr. 4

Kosmisch & Karmisch opvoeden          (::)
Kosmisch opvoeden, 1 + 2
Karmisch opvoeden, 1 t/m 7

Karmaleer          (::)
Karmaleer, 1 t/m 10


Ankh & Piramiden          (::)
Ankh & Piramiden, 1 t/m 6
Communicatie met uw Ankh
Het Kruis en de ankh, 1 + 2
ECD 01
C 01 t/m C 04   
C 05 t/m C 09
  
ECD 02  
290  
C 011 - 1 t/m 5   
C 011 - 7   
C 012 - 7   
C 012 - X   

ECD 03
115aM  
230aQ + 230arQ  
455M/456M
840923 - a t/m c
C 034 - 1 t/m 3

ECD 04
160aM  
286M/287M  
393M/394M  
443M/444M  
1202
1203)  
831010
 
ECD 05
368aQ + 368arQ  
C 63 t/m C 66
C 67Q
C 033 - 1 t/m 4

ECD 06
850225
174M  
C 29 t/m C 31  
KdV 010/011
KdV 071  
KdV 087
 
ECD 07
457M/458M  
C 68 t/m C 71
KdV 020  
KdV 041  
KdV 047  
KdV 052

ECD 08
230M  
1176/1177  
C 023 - 1 t/m 4
C 905 1/2

ECD 09
251/252
C 38, C 40  
C 41  
C 014 - 1 t/m 3
C 750-1  
KdV 044  

ECD 10
036M  
256M  
492M/493
C 015 - 1 t/m 3
800 - 1 t/m 3
KdV 082


ECD 11
2006 - 1 t/m 8  
KdV 027  

ECD 12  
0050-17/0050-18
0063 - 1 t/m 5  
200M
3001/3002

ECD 13
0050-23/0050-24
290a  
739M/740M  
1084M/1085M  
1166/1167

ECD 14
KdV 045
096M  
350M  
476M/477M  
C 040 - 1 t/m 4
 
ECD 15
172  
421M/422  
439M/440M  
918M
KdV 029
KdV 030  
841210
KdV 113Q  

ECD 16
077M  
328M/329  
329a  
C 026 - 1 t/m 6  

ECD 17
026  
065Q  
159M  
221M  
423M  
C 046 - 1 t/m 5  

ECD 18
173  
2010M/2011
C 48 t/m 53

ECD 19
094M  
233M/23  
403M/404M  
C 032 - 1 t/m 4  

ECD 20
9901 - 1 t/m 8

ECD 21
2009M - 1 t/m 8  

ECD 22
510M/511  
735M/736  
1104M/1105  
1188/1189  

ECD 23
027a/028b  
431M/432M
439M/440  
449M/450M  
472M/473M  

ECD 24
099M  
116M
129aM  
298M  
433M/434M
1170/1171  

ECD 25
022  
078M  
146M  
261M  
262M
716M  
1052M/1053M  
4000  

ECD 26
149M/150M  
322/323  
C 043-1 t/m 4

ECD 27
831024Q
020 + 020restQ  
031M  
043
KdV 033  
126M  
179M
376M
377M  

ECD 28
055M  
098M  
104M  
KdV 055  
KdV 056  
211M  
274M  
075aM
???

ECD 29
831010
013
140M
276M
33bM
C 907-01 t/m 04
C 907-04r

ECD 30
1123 + 1124
C 030-01 t/m 07

ECD 31
C 903-1 t/m
           C 903-10

ECD 32
9900-1 t/m 6
508
5019A + 5020A
Chakra's. Aura. Naar begin Pagina. Bestellen                  .