Wat is een Ghanta? Vayra.nl. Overzicht. Ankhen & Shop. Boeken. Behandelingen. Workshops. Lezingen. Bestellen. Contact.

Malvaleer

Dat is de leer die de Meesters van Malva en de Witte Broederschap, vanuit de astrale wereld en de Kosmos, in minstens 5000 verschillende lezingen in meer dan 40 jaar - van 1959 tot 2003, via de dieptrancemediums Gerard Tetteroo (1959 tot 1980) en Lex Persoon (vanaf 1980 tot 2003) - hebben uitgesproken.

Uitgangspunt van de Malvaleer

Elke ziel geboren uit God krijgt als opdracht mee, om elke ervaring op te doen - niet één uitgezonderd - om vervolgens met alle opgedane wijsheid terug te keren in God. God is daarbij niet een ‘persoon’ die boven de mensheid staat, maar de bron van kracht, wijsheid, liefde en licht. God is iedereen. Elke ziel geboren uit God is een klein stukje God.

De Ziel

De ziel als individu, is tegelijkertijd verbonden met al haar mede zielen. Ze beginnen vervolgens aan het rad van wedergeboorte tussen de andere mensen op aarde. Zij zullen zich door het opdoen van elke denkbare ervaring geestelijk ontwikkelen. Eerst onbewust maar vervolgens bewust incarnerend op aarde. Om na de invulling van al die menselijke incarnaties uiteindelijk, via de hogere sferen in de astrale wereld, terug te keren in God. Juist door haar verbondenheid met andere zielen staat een ziel er nooit alleen voor.


Vaak blijven hoog geëvolueerde zielen, zoals de Meesters van Malva en de Witte broederschap, die hun reïncarnatiecyclus op aarde achter zich hebben liggen, verbonden met de mensheid. Zij proberen zo rechtstreeks mogelijk de mensheid, maar ook de individuele mens, te begeleiden in hun geestelijke ontwikkeling. Eén voorbeeld daarvan is de via de twee trancemediums Gerard Tetteroo en Lex Persoon gegeven lezingen over o.a. karma, reïncarnatie, de ziel, astrale sferen, maar ook over chakra’s, seksualiteit, energie, ziekte en gezondheid, en informatie over Kosmische en andere levensvormen. De bundeling van al deze lezingen wordt de Malvaleer genoemd.

Realisatie der Malvaleer

In al hun uitgesproken lezingen hebben de Meesters van Malva en de Witte Broederschap maar één boodschap aan hun toehoorders:

“Geef de overgedragen kennis, zo mogelijk in eigen woorden, door!”

Dat is wat Vayra nastreeft en waar zij zich sterk voor maakt.

Malvaleer, Malva Registratie en Vayra

De gehele Malvaleer omvat meer dan 5000 lezingen. De helft is teruggevonden, gedigitaliseerd en opnieuw uitgebracht door Malva Registratie en daarmee weer voor iedereen toegankelijk gemaakt. Een deel van deze lezingen heeft een therapeutische inhoud. Die lezingen heeft Malva Registratie, zo volledig mogelijk gebundeld naar onderwerp, uitgebracht op Educatieve Cd’s.


De theoretische basiskennis daaruit - de cursussen zijn erop gebaseerd - is gebundeld in het naslagwerk: Van Harte Mens. De praktische oefeningen en behandelingen uit de diverse therapeutische lezingen met de daarbij behorende achtergrondinformatie is samengebracht in de verschillende schriftelijke cursussen.

Vayra wil op een zo zuiver en compleet mogelijke wijze, omgezet in heldere taal, de therapeutische aspecten van de Malvaleer verspreiden. Heel praktijkgericht en met een inhoud die voor iedereen te begrijpen en te volgen is. Kwaliteit is daarbij de rode draad, die in alles, van lesmateriaal, lesdocumentatie tot lesbenodigdheden toe is terug te vinden!

Malvaleer, Malva Registratie, Ghanta

Ghanta is de praktijk van Hedwig Arkenaar die alle lezingen met een therapeutische inhoud van Malva Registratie heeft  uitgewerkt, geordend, bestudeert en zichzelf heeft eigen gemaakt, waardoor een complete therapie is ontstaan waarmee enorm veel behandelmethodes mogelijk zijn. Elk mens is uniek en vraagt om een eigen persoonlijke aanpak gericht op het probleem dat hij heeft. De uitgebreide mogelijkheden binnen de Malvaleer maken een gerichte aanpak van elk probleem haalbaar. Door jarenlange ervaring samen met het telkens opnieuw doornemen en bestuderen van de therapeutische mogelijkheden van de Malvaleer ben ik als karma-adviseur hierin een specialist geworden. Ik ken inmiddels vele mogelijke toepassingen, die aansluiten op de individuele behoefte van mijn cliënten.


Toch nog vragen? Aarzel niet contact met ons op te nemen en we zullen trachten je zo snel mogelijk van dienst te zijn.


Vayra-Ghanta   *   Hedwig Arkenaar

Bouwstenen. Kundalini energie stromen.