Wat is een Ghanta? Vayra.nl. Overzicht. Ankhen & Shop. Boeken. Behandelingen. Workshops. Lezingen. Bestellen. Contact.
Rad van Wedergeboorte.

Organisatie Vayra

Bij Vayra zijn spirituele cursussen ontwikkeld. Hierbij staat de Malvaleer centraal.

Deze leer is enerzijds gericht op de bewustzijnsontwikkeling van lichaam, ziel en geest en anderzijds  op het invullen van het karma, waarbij niet zozeer ‘het doel: de verlichting’ belangrijk is maar vooral het pad ernaar toe. De Malvaleer is daarbij gericht op het individu in het bijzonder en de mensheid als geheel.

Wat is Vayra?

Een opleidingscentrum dat zich door middel van (studie)boeken, schriftelijke cursussen en diverse informatieve en educatieve activiteiten bezighoudt met de realisatie van de Malvaleer.

Realisering

Schriftelijke cursussen van Vayra zijn in beginsel gericht op de individuele bewustzijns-ontwikkeling. Als bouwstenen daarbij gelden het opdoen van kennis en vaardigheden, om inzicht te krijgen in de algemene problematiek van lichaam, ziel en geest. Doel hierbij is om op praktische wijze te komen tot oplossing en/of behandeling van deze problematiek bij jezelf of bij een ander.


Kwaliteit van de lessen, zuiverheid van de leer, volledigheid van de lesstof, transparantie over de inhoud van de lessen en de manier van lesgeven, staan daarbij centraal.

Wat is er te vinden bij Vayra

Uitgiften van:

Verzorgen en het geven van:

Verspreiden van:


Toch nog vragen? Aarzel niet contact met ons op te nemen en we zullen trachten je zo snel mogelijk van dienst te zijn.


Vayra-Ghanta   *   Hedwig Arkenaar