Wat is een Ghanta? Vayra.nl. Overzicht. Ankhen & Shop. Boeken. Behandelingen. Workshops. Lezingen. Bestellen. Contact.

Verlichting

Ieder mens kan, door het juiste pad te gaan, verlichting bereiken. Een basisprincipe van het tantrisme is de combinatie van methode en wijsheid. De methode is daarbij mededogen (let op géén medelijden!) of begrip. De wijsheid is het geestelijke bewustzijn dat de leegte kan begrijpen. Leegte staat hierbij symbool voor het feit dat niets op zichzelf staat, maar alles wat wij horen, zien, proeven, voelen en ruiken alleen bestaat omdat er iets is dat het veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat warmte iets in een hogere trilling brengt, kijk maar bij het verwarmen van lucht, die lucht gaat bij een bepaalde temperatuur trillen, maar ook naar een luchtspiegeling, een fata morgana in bijvoorbeeld de woestijn ontstaat door de trilling van de lucht. Geuren kunnen makkelijk geassocieerd worden met iets van vroeger…, maar dan moeten er wel herinneringen aan vroeger zijn. Hetzelfde muziekstuk, de één vind het prachtig, de ander niet om aan te horen! Alles wat we waarnemen is daarmee niet voor iedereen hetzelfde, maar wordt vaak bepaald door eerdere ervaringen of verwachtingen. De waarneming wordt daarmee gekleurd, waardoor elk mens met exact dezelfde zintuigelijke waarneming daar een geheel andere waarde aangeeft. Met wijsheid ben je je daar van bewust en kan je daarmee omgaan.

Werking van de Vajra met bijpassende Ghanta

De Vajra met de bijpassende Ghanta vormen één evenwichtig geheel.


De Ghanta laat door haar langdurige en diepe trilling alle spanning en negativiteit in je aura en denken weglopen.

Luidt de bel tot telkens de trilling helemaal verdwenen is voor je bel opnieuw luidt. Ga hier mee door tot je helemaal tot rust gekomen bent en je je weer helemaal jezelf voelt. Voor de één is dat na één keer bellen, voor de ander na 10 keer bellen. Hoe geconcentreerder je luistert met je ogen gesloten hoe dieper de klank doorwerkt.


Vervolgens pak je de bijbehorende Vajra en laadt je je energie weer helemaal positief op zoals bij de werking van de Vajra is aangegeven.


Na zo’n eenvoudige, aan jezelf te geven behandeling, voel je je weer als herboren!

Gebruik van de Vajra en Ghanta in Tibet

De Vajra en Ghanta worden in Tibet ook gebruikt bij rituele handgebaren, Mudra’s.  Bijvoorbeeld wanneer iemand de mystieke eenheid wil uitdrukken, dan kruist hij de handen ter hoogte van het hart in de mahamudra (groot symbool) die een staat van ‘zijn’ van de volledige verlichting uitdrukt.

Tab Sherab, is een Tibetaanse uitdrukking, waarbij Tab de inzichtmeditatie is van de leegte, tot uitdrukking gebracht door de Ghanta. Sherab is de meditatie  van de vaardige methode, uitgedrukt door de Vajra. De Vajra en Ghanta zijn specifieke Lama-werktuigen. Een hoog ontwikkelde Lama verkeert permanent in Tab Sherab en alleen die lama kan deze mystieke staat van zijn overdragen op anderen. Pas wanneer een leerling voldoende initiaties op het pad van verlichting heeft ontvangen van de lama, mag hij een eigen Vajra en Ghanta hanteren. Het vasthouden van deze heilige voorwerpen kent pas een werking wanneer de ziel in staat is de symbolische betekenis ervan tot zich door te laten dringen en vervolgens plaats te laten vinden.

Symbool

Samen zijn Vajra en Ghanta het symbool dat de weg naar verlichting aangeeft. Eerst wordt daarbij door de Lama de Vajra rechtop staande in de rechter, de mannelijke hand gepakt, en daarna de Ghanta in de vingers van de linker, de vrouwelijke hand genomen, die de knop aan het handvat vrijlaten. De handen van de lama maken daarna schitterende gestileerde bogen, waarbij de Vajra en de Ghanta steeds moeiteloos en vloeiend van positie veranderen.

Vajra en Ghanta

De Vajra is het symbool voor methode en de Ghanta is het symbool voor wijsheid.

Wanneer een Vajra en een Ghanta samengaan staan ze symbool voor de innerlijke mystieke eenheid.

Om dat te kunnen begrijpen moet je eerst wat meer weten over het Boeddhisme.

Vajra & Ghanta.