Aan een Cyclus Schijfbehandeling gaat altijd een intakegesprek vooraf. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Besproken worden de mogelijkheden, het programma en de kosten. Al die informatie neem je mee en denkt er thuis nog eens rustig over na. Heb je een besluit genomen, dan gaan we indien wenselijk afspraken maken.

Wanneer kies je hiervoor
Als je op de één of andere manier bent ‘vast gelopen’ in je leven. Hetzij in je werk, waarin de ene burn-out de andere opvolgt, of waar je je niet langer in ‘thuis voelt’, gewoon je ‘ding’ niet meer is. Ofwel in je relatie met familie, vrienden of partner, mogelijk zelfs je kinderen. Maar het kan ook zijn dat je ‘geen duidelijk doel’ meer hebt/voelt in je leven. Talloze redenen waardoor de mens het gevoel heeft ‘vast te lopen’ en ‘op de verkeerde weg’ te zitten.
Kosmische Schijfbehandelingen zijn mogelijk bij iedereen, die in staat is op een behandelbank op zijn buik te liggen, vanaf 12 jaar tot hoog bejaard. Zwangerschap is geen bezwaar voor moeder, noch voor het groeiende kind, integendeel zelfs. Dat kind heeft reeds een volwassen ziel en die is hier alleen maar heel blij mee.

10 Behandelingen
Een Cyclus Schijfbehandelingen bestaat uit 10 exact dezelfde behandelingen, met daarop één mogelijke uitzondering: de behandeling die ligt tussen het gebruik van de 2- en 4- kleurenschijf ongeveer halverwege de cyclus. Die behandeling is een mogelijkheid en wordt dus niet ‘standaard’ bij elke cyclus gegeven. Maar daarmee is de werking van elk afzonderlijke Kosmische Schijfbehandeling beslist niet dezelfde!

Fases tijdens de behandelingen
----------* Gedurende de eerste twee behandelingen voert de planeet Saturnus, die er voor zorgt dat je jouw
----------   karma invult, je terug naar je oorspronkelijk pad en karma dat je dit leven wilde invullen.
----------* Tijdens de volgende drie behandelingen voert Venus, de planeet van de liefde, de boventoon en laat je
----------   weer in jezelf geloven op een liefdevolle manier.
----------* Dan is Mercurius, de planeet die het gevoel als basis van je denken stimuleert, degene die de daarop
----------   volgende drie behandelingen het meest domineert.
----------* Tot slot voert Pluto, de planeet van de verandering, bij de laatste twee behandelingen de boventoon.
Er zit dus een heel logische opbouw in die op iedereen een geheel eigen effect heeft, afhankelijk van jouw ziel en haar behoefte. Download voor meer uitgebreide informatie hierover het Pdf-bestand ‘Cyclus Kosmische Schijfbehandelingen’.

Doorwerking
Na de 10 behandelingen werkt de Kosmische schijf nog anderhalf jaar op je in, om je de gelegenheid te bieden om daadwerkelijk, maar nu op eigen kracht je leven te veranderen. Alle veranderingen die de behandelingen tot stand gebracht hebben, moet je jezelf eigen maken en gaan toepassen. Daar heb je die tijd keihard voor nodig!

De Schijven
Er wordt bij de behandelingen gebruik gemaakt van de 2- en 4-kleurenschijf op het basischakra, gelegen onderaan je rug ter hoogte van je stuitje. De 2-kleurenschijf is de helft minder sterk dan de 4-kleurenschijf, maar onderschat ook zijn inwerking niet.

Behandeling of Therapie
Een Cyclus Schijfbehandelingen heeft betrekking op het verleden, op alles wat achter je ligt. Het is géén regressietherapie waarbij je terug gaat naar eerdere levens. Het is wél een regressiebehandeling die alle emoties van de ervaringen die achter je liggen ver-ast, waardoor er geen emoties overblijven, waar je niets mee kunt, die je alleen maar in de weg zitten. En dat ruimt lekker op en geeft je de kans om opnieuw te beginnen vanuit jezelf, zonder de inmenging van anderen.

Duur van de sessies
Per sessie wordt 2 á 2 1/2 uur uitgetrokken. Tussen de eerste paar sessies zitten twee weken, later worden dat drie weken en in de laatste fase vier tot meer weken.

Kosten
€ 75,00 per sessie. Hiervoor krijg je ná elke behandeling een factuur, die vervolgens binnen een week voldaan dient te worden. Het bedrag is inclusief Btw.
.
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Cyclus Kosmische Schijfbehandelingen
..VAYRA-GHANTA    *    A. Hofmanweg 5-A, 2031 BH  Haarlem    *    06-3131.0194    *    www.vayra.nl    *    info@vayra.nl
Bank nr.: IBAN NL 47 SNSB 0927 4215 50 - BIC SNSBNL2A    *    KvK nr.: 77499484    *    BTW nr.: NL001344232.B19