Malvatherapeut
Al meer dan 25 jaar ben ik inmiddels actief als Malva-therapeut en gediplomeerd Chakra-therapeut en heb vele honderden mensen een steun in de rug kunnen geven. Naast het geven van therapie heb ik mezelf ten doel gesteld alle therapeutische Malva-informatie duidelijk, helder verwoord en in begrijpelijke taal in mijn boeken op te schrijven, opdat deze informatie niet verloren gaat, maar meer nog, dat zij voor ieder toegankelijk is en blijft.

Malva
Na een lange zoektocht ben ik in 1988 terecht gekomen bij Malva te Zijtaart (Brabant). Tot 1995 heb ik vele lezingen en cursussen gevolgd bij Malva Meditatie. Tijdens die periode heb ik twee jaar lang de Malva school gevolgd en mijn beide therapeutische diploma’s gehaald. Tussen 1990 en 1995 heb ik tevens parttime bij Malva Meditatie gewerkt.

Lezingen
Mijn partner Vera heb ik in 2004 leren kennen. Zij is geluidstechnicus geweest bij de NOS en kwam met het idee de kwetsbare opnames van lezingen - die op cassettebandjes stonden - veilig te stellen door ze te digitaliseren. In het verlengde daarvan hebben we in 2006 samen Malva Registratie opgericht, om:
----------* zoveel als mogelijk de cassetteband lezingen te digitaliseren die via de dieptrancemediums Gerard
------------Tetteroo (1959 - 1980) en Lex Persoon (1980 - 2002) vanuit de astrale wereld waren doorgegeven.
----------* deze lezingen zonder winstoogmerk beschikbaar te stellen aan ieder die daar belangstelling voor heeft.

Het is ons, dankzij de medewerking van vele andere Malvarianen en leden van de daaraan voorafgaande Kring der Verbondenen (KdV) en het Universum Contact Genootschap (UCG), gelukt om binnen 1½ jaar tijd vrijwel alle cassettebanden en lezingen op schrift, die er nog waren, te verzamelen, te digitaliseren en op Audio Dvd’s en Cd’s uit te brengen. Dit is terug te vinden op de website van Malva Registratie. Tijdelijk is voor het bestellen van Cd’s en Dvd’s bij Malva Registratie het volgende formulier beschikbaar
Bestelformulier Malva Registratie.

Vayra
Om mijn werk aan de Malva-erfenis bereikbaar te maken voor zoveel
mogelijk mensen, heb ik in 2008 Vayra opgericht. Daarbij had ik voor ogen:
----------* alle therapeutische kennis binnen de Malvaleer bijeen te brengen
------------in schriftelijke cursussen/boeken,
----------* de mogelijkheid om degelijke Ankhen aan te kunnen bieden,
----------* Kosmische Schijven beschikbaar te stellen aan hen die daar
------------in getraind zijn, en
----------* ander noodzakelijk materiaal aan te bieden, om volgens de
------------Malva-leer mee te kunnen werken.

Ghanta
In 2013 kwam daar officieel mijn therapie-praktijk Ghanta bij.
Sindsdien voer ik praktijk in het bedrijfsverzamelgebouw "The Crown",
aan de A. Hofmanweg 5A, te Haarlem.

Hedwig Arkenaar - Poiesz
(08 november 1954)
.
.
Hedwig Arkenaar - Poiesz